Riešenie aktuálnych problémov

„Na základe diskusie, ktorá vznikla na rokovaní vlády SR a na ktorú bol pozvaný aj predseda úradu Jozef Holjenčík, sa úrad priklonil k názoru vlády SR s tým, že je potrebné zaoberať sa problémami súvisiacimi so zavedením nových taríf pre distribúciu elektriny a plynu pre niektoré skupiny odberateľov. Úrad je presvedčený, že jeho súčasné rozhodnutia sú plne v súlade s príslušnou slovenskou i európskou legislatívou. Bude však hľadať optimálne riešenia špecifických problémov (ističe v obciach, spoločné priestory v bytových domoch a pod.) s cieľom odstrániť mimoriadne dopady na niektoré skupiny odberateľov.“  

 

Share this post