Úrad o „zdražovaní elektriny“

Úrad zdôrazňuje, že hystéria, ktorú najnovšie šíria médiá a niektorí predstavitelia samospráv ohľadom „zdražovania elektriny“ je úplne zbytočná a vychádza buď z absolútneho nepochopenia problematiky, alebo je účelová. Od 1. januára 2017 sa totiž zmenila štruktúra ceny dodávky elektriny pre koncového odberateľa.

Predstavitelia samospráv vo svojich proklamovaných sťažnostiach na „zdražovanie elektriny“ pritom operujú iba s údajmi s náraste poplatkov za odberné miesto, čo je však len „A“ celej problematiky. To „B“ je však druhá, variabilná časť koncovej ceny, teda skutočná spotreba,  ktorú však v sťažnostiach už neuvádzajú (ani údaje o histórii spotreby), pričom práve pri celkovom súčte by sa ukázalo, aké budú v skutočnosti konečné náklady za elektrinu. Úrad pristúpil k optimalizácii tarifných štruktúr preto, aby si odberatelia uvedomili potrebu zvažovať, či skutočne hodnota ich ističa, respektíve výška rezervovanej kapacity, zodpovedá reálnym potrebám pri odbere elektriny. Na Slovensku je totiž mnoho miest a obcí, kde majú odberatelia prehnanú rezervovanú kapacitu, čo potom spôsobuje problémy v sústave a vytvára nedostatok rezervovanej kapacity pre nových odberateľov. Úrad tiež týmto rozhodnutím postupuje v zmysle zákona o energetickej efektívnosti, kde Slovensko musí plniť určité limity a znižovať spotrebu. Je to zároveň výzva pre samosprávy, malé podniky, sociálne zariadenia, ktoré nemajú predstavu, ako sú pripojené a aké majú rezervy, aby sa začali o znižovanie svojich nákladov za energie zaujímať. Navyše úrad zdôrazňuje, že odberatelia nemusia s fixnými poplatkami, ktoré im predpisujú dodávatelia, súhlasiť, je to vec zmluvného vzťahu.

V prípade domácnosti po sčítaní fixnej a variabilnej zložky platí, že priemerné celkové ročné náklady za dodávku elektriny sa im v roku 2017 znížia o 4,3%.

Share this post