Úrad vysvetľuje špekulácie o fixnej zložke

Úrad zdôrazňuje, že najnovšie špekulácie o zdražovaní fixnej zložky sú len manipulovaním verejnosti, ktoré odvádzajú pozornosť od podstatného faktu, že celkové priemerné náklady za dodávku plynu pre slovenské domácnosti klesnú o 2,6 %! Pravdou je, že v súlade s platnými smernicami EÚ, musia mať prevádzkovatelia distribučných sústav zabezpečenú úhradu všetkých svojich nákladov a  fixné náklady tvoria podstatnú časť  z nich. Ide o fixné poplatky ako sú mzdy, náklady na údržbu, revízie, zabezpečenie tlaku v potrubí, prevádzka regulačných staníc a podobne. Čo je však rozhodujúce,  v konečnom dôsledku pre odberateľov nemá fixná zložka zásadný vplyv na celkových nákladoch, ktoré odberateľ v domácnosti zaplatí za rok. Avizovaný pokles celkových nákladov za plyn naďalej platí v plnej miere, teda pokles o 2,6 %.

 

Share this post