Úrad bilancuje: Rok 2016 bol mimoriadne náročný, ale úspešný

Úrad má za sebou jeden z pracovne najnáročnejších rokov vo svojej 15-ročnej histórii. Rok 2016 stál na štyroch hlavných pilieroch –  schválenie a praktická realizácia novej regulačnej politiky, kontrola majetku distribučných spoločností, ktorá svojím rozsahom a metodologickou prípravou nemala obdobu v Európskej únii, twinning na Ukrajine a organizácia mimoriadnych medzinárodných konferencií. „Zamestnanci úradu svojou odbornosťou a nasadením  opäť potvrdili svoje skvelé renomé, ktoré majú doma, ale najmä vo svete.  Samozrejme, stále je však čo  zlepšovať,“  hovorí predseda úradu Jozef Holjenčík. V roku 2016 sa úrad presadzoval aj na medzinárodnom poli. O skúsenosti jeho expertov  je mimoriadny záujem pri reformách energetiky v Srbsku, Lotyšsku, Azerbajdžane, na Kube, či v Moldavsku.  Na domácej scéne v tomto roku dominovala náročná príprava nových vyhlášok, či už v oblasti cenovej regulácie, pravidiel fungovania trhu, či štandardov kvality. Úrad s veľkou radosťou a zadosťučinením tiež konštatuje mimoriadny úspech 15-tej konferencie ERRA o investíciách a regulácii v energetike, ktorú v dňoch 17-18. októbra 2016 spoluorganizoval v Bratislave. Predseda úradu Jozef Holjenčík: „ Aký by mal byť rok 2017? Myslím, že nebudem príliš skromný, keď poviem, že si prajem, aby nebol horší ako boli  roky minulé a to z pohľadu zdravia, šťastia i spokojnosti ľudí.  A vo verejnom živote by som si želal viac zdravého rozumu a menej negatívnych emócií.

 

Share this post