Úrad pri reforme energetiky na Kube

Prezentácia slovenských skúseností, ktoré sa dajú využiť pre rozvoj energetiky na Kube a možnosti spolupráce v oblasti regulácie medzi Slovenskom a Kubou. To boli nosné témy pracovnej cesty predsedu úradu Jozefa Holjenčíka na Kube v dňoch 28. novembra až 1. decembra 2016.  Rokovanie s predstaviteľmi kubanského ministerstva energetiky a baníctva bolo súčasťou plánovanej bližšej spolupráce oboch krajín v oblasti energetiky.     

Program pracovnej cesty predsedu úradu na Kube sa sústredil do hlavného mesta.  Jozef Holjenčík v Havane počas niekoľkých dní rokoval s predstaviteľmi kubánskeho ENERGOIMPORTU,  organizácii INEL, UNE,  dispečingu riadenia sústavy a kubánskeho Ministerstva energetiky a baníctva. „Črtá sa reálna spolupráca v oblasti energetiky medzi Slovenskom a Kubou.  Je zaväzujúce,  že kubánska strana si hneď na úvod vyslovene vyžiadala  spoluprácu s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a to na základe výborných referencií, ktoré naši odborníci už vo svete majú,“  zdôraznil predseda úradu Jozef Holjenčík.

Kubánska strana má záujem o skúsenosti slovenského regulátora najmä v oblasti fungovania princípov regulácie, ktoré môžu byť aplikované na Kube. Aj preto bol o prezentácie a skúsenosti predstaviteľa slovenského regulátora značný záujem.  Na rokovaniach dominovali témy ako predstavenie koncepcie rozvoja výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov na Kube do roku 2030, či analytické povinnosti v oblasti prípravy a posudzovania jednotlivých projektov v oblasti energetiky. Otvorene sa  diskutovalo o energetických problémoch Kuby, predsedovi slovenského regulačného úradu  tiež predstavitelia miestneho dispečingu riadenia sústavy podrobne predstavili  systém  energetickej sústavy na Kube. „Otvorene som v rámci diskusie  upozornil na niektoré slabé miesta energetickej koncepcie Kuby a zároveň ponúkol  našu pomoc,“  hovorí Jozef Holjenčík.  „Úrad vie poskytnúť  kubánskej strane  svojich najlepších odborníkov. Tí sa budú snažiť, tak ako to bolo pri všetkých našich doterajších medzinárodných činnostiach, aby ciele, ktoré si stanovíme boli naplnené a fungovali nielen na papieri, ale aj v realite.

Kubánskym partnerom úrad ponúka napríklad skúsenosti, ktoré jeho experti získali pri praktickej implementácii európskej legislatívy v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie a skúsenosti z významných twinningových projektov. Predbežná odborná pomoc pre Kubu by sa mohla týkať oblastí ako analýza nákladov v jednotlivých častiach elektroenergetickej sústavy, vytvorenie energetickej politiky rešpektujúcej štátne vlastníctvo, či zavedenie systému cenotvorby pre oblasť obnoviteľných zdrojov. Predseda úradu sa s kubánskym ministrom energetiky zároveň dohodli na pokračovaní a prehĺbení spolupráce, ktorá by mala už na budúci rok pokračovať organizáciou slovensko-kubánskej odbornej konferencie.

 

Share this post