Investičná konferencia ERRA v Bratislave

Regulácia zostáva absolútnou nevyhnutnosťou

„Bola to veľkolepá konferencia, ktorú navyše po prvýkrát v histórii ERRA otváral samotný predseda vlády organizujúcej krajiny,“ konštatoval Märt Ots, predseda združenia ERRA. 15. konferencia združenia národných regulátorov zameraná na energetické investície a reguláciu sa v dňoch 17.-18. októbra 2016 uskutočnila v Bratislave.

Zvučné mená rečníkov - Robert Fico, Märt Ots, Maroš Šefčovič, László Varró, či Jozef Holjenčík, ako aj atraktívne témy prezentácií o aktuálnych výzvach v energetike na Slovensku a v Európe, obnoviteľných zdrojoch, SMART regulácii, Nord Streame 2., či o dlhodobých cezhraničných projektoch, tak vyzeral nabitý program 15. konferencie ERRA o investíciách a regulácii v energetike. Slávnostne ju otvoril predseda vlády SR Robert Fico: „Je nespochybniteľné, že Slovensko je krajina, ktorá je nielen geografickým, ale aj dôležitým hospodárskym i energetickým centrom Európy. Jej unikátna poloha ju predurčuje za prirodzené ohnisko prepájania severných a južných, západných a východných hospodárskych a obchodných zájmov, ale tiež prepájania sietí a sústav, či už v plynárenstve, alebo elektroenergetike. Možno aj vďaka tejto unikátnej polohe, sme jednoducho „odsúdení“ na spoluprácu so svojimi partnermi a susedmi,“ konštatoval Robert Fico, ktorý zároveň vyzdvihol pre Slovensko a strednú Európu mimoriadne významné už realizované projekty prepojovacieho plynovodu s Maďarskom a úspešné spustenie reverzného toku na Ukrajinu. „Týmto projektom Slovensko doslova zachraňovalo svojho východného suseda,“ konštatoval predseda vlády SR. Predseda združenia ERRA Märt Ots zase zdôraznil, že premiér SR dodal svojou prítomnosťou konferencii mimoriadny punc významu. Zároveň svojím príhovorom s akcentom na aktuálne investičné príležitosti, rozvoj spolupráce a podporu bezpečnosti dodávok energií poukázal na to, aký význam má pre Slovenskú republiku Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) i združenie ERRA ako celok. „Pripomínam, že konferencia ERRA sa na Slovensku uskutočnila vôbec po prvý krát a konala sa pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie,“ pripomenul na tlačovej konferencii pred slovenskými i zahraničnými novinármi Märt Ots.

Konferencia sa konala v hoteli Carlton v centre Bratislavy. V dôstojnom prostredí sa tak mohli stretnúť energetickí regulátori, zástupcovia vlády, investori, konzultanti, energetické firmy, teda výrobcovia, dodávatelia a distribútori, ako aj zástupcovia bánk, právnikov, skrátka všetci relevantní odborníci, ktorí pôsobia v energetickom sektore. Celkovo takmer dvesto účastníkov z vyše 40 krajín, pričom svoje prezentácie si priamo na konferenciu pripravili dve desiatky rečníkov. Medzi mimoriadne významné témy pre Slovensko patrili napríklad diskusie o plánovanom poľsko-slovenskom prepojení plynárenských sietí, hľadanie spoločných riešení pre vnútrodenný trh, rozvoj market couplingu, či strategický projekt pre Slovenskú republiku, ktorým je nový plynovod Eastring, ktorý realizuje spoločnosť Eustream. Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič zase vo svojej prezentácii popísal dopad úsilia o zmiernenie klimatických zmien na trhy s energiou, pričom zdôraznil potrebu zjednotenia metodiky podpory tzv. zelenej energie v rámci celej EÚ. Maroš Šefčovič zároveň po svojom vystúpení odovzdal cenu Regulatory Research Award 2016.

Pre účastníkov z celého sveta bola tiež veľmi inšpiratívna moderovaná diskusia zameraná na prezentáciu spolupráce krajín Vyšehradskej štvorky ako významnej regionálnej iniciatívy v procese budovania jednotného európskeho trhu s energiou. Jedným zo záverov konferencie platným nielen pre Slovenskú republiku, ale i ostatné krajiny ERRA tak zostáva fakt, že citlivá, transparentná regulácia, ktorá je však zároveň rázna a účinná, zostáva nevyhnutnosťou a to nielen vo vzťahu k ochrane zraniteľných odberateľov, boju proti energetickej chudobe a budovania optimálneho trhového prostredia, ale takáto regulácia je nevyhnutná aj pri budovaní plánovanej celourópskej energetickej únie. „Bez posilnenia vzájomnej spolupráce i spolupráce s národnými vládami budeme svedkami ďalších útokov zo strany lobistických záujmových skupín a prehlbovania následkov uctievania falošného náboženstva zvaného „neviditeľná ruka trhu, ktorá všetko vyrieši,““ zdôraznil vo svojom vystúpení predseda ÚRSO Jozef Holjenčík: „Aj závery tejto konferencie potvrdzujú, že v súčasnosti už žiaden skutočný odborník nemôže pochybovať o nevyhnutnosti štátnej regulácie v oblasti energetiky.“

V minulosti sa už konferencie ERRA konali v Budapešti, Istanbule, Varšave, Petrohrade, Izmire, Tallinne, Baku a Bukurešti. ÚRSO, ktorý bratislavskú konferenciu spoluorganizoval, aj preto kládol, okrem odbornosti, dôraz aj na spoločenskú stránku podujatia. Kultúrny program v nádherných priestoroch Reduty - prezentácia slovenského folklóru a populárnej hudby, prijali hostia zo zahraničia s nadšením. „Skutočne veľkolepé podujatie po všetkých stránkach,“ zhodnotil na záver konferenciu predseda ERRA Märt Ots. „Všetky predchádzajúce konferencie boli na vysokej odbornej a spoločenskej úrovni. Urobili sme všetko pre to, aby sa tak stalo aj v Bratislave, aby sme dôstojne reprezentovali nielen náš úrad, ale celé Slovensko. Verím, že sa nám to v úzkej spolupráci s ERRA podarilo,“ dodal predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.

Ďalšia, v poradí 16. konferencia ERRA, sa na budúci rok uskutoční v kazašskej Astane.

 

 

 

 

 

 

 

Share this post