Úrad prehĺbi spoluprácu s ACER (fotogaléria)

Intenzívna a obojstranne výhodná kooperácia mezi úradom a medzinárodnou Agentúrou pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky, to bol hlavný cieľ pracovnej návštevy predsedu úradu Jozefa Holjenčíka v sídle agentúry v Ľubľane (Slovinsko).

Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) je ústredným orgánom Európskej únie pre liberalizáciu trhov EÚ s elektrickou energiou a zemným plynom. Úrad s ACER spolupracuje už od vzniku agentúry v roku 2011. Predseda úradu Jozef Holjenčík sa 10. novembra 2016 v sídle ACER v Ľubľane stretol s jej riaditeľom Albertom Pototschnigom, aby spolu rokovali najmä o spolupráci. „Keďže úrad disponuje potrebnými skúsenosťami, aj relevantnými expertmi, ACER má veľký záujem na prehĺbení vzájomnej spolupráce a rovnaký je aj náš postoj,“ povedal po stretnutí Jozef Holjenčík. Predseda úradu informoval riaditeľa ACER, že úrad zriadil nový odbor, ktorého hlavnou náplňou je monitoring trhu a tvorba analýz, ktoré budú prispievať k rozvoju trhu. Úrad sa tiež plánuje aktívne zapojiť do pracovných skupín ACER ohľadom REMIT a trhu s elektrinou. „Pre úrad je spolupráca s ACER dôležitá aj pri výmene skúseností, ktoré plánujeme využiť pri pokračovaní v našich úspešných twinningových projektoch,“ zdôraznil predseda úradu. Na stretnutí sa hovorilo aj o spoločnom projekte česko-slovensko-maďarsko-rumunského trhu (4M MC), ktorý sa má v pláne ďalej rozvíjať na báze vzájomnej výhodnosti a postupne sa má tento model rozširovať aj do ďalších krajín. Na záver stretnutia vyjadrili Albert Pototschnig a Jozef Holjenčík presvedčenie, že ich vzájomná spolupráca práve vstupuje do novej etapy.

 

 

 

Share this post