Začiatok činnosti štyroch prepojených denných trhov 4M MC

Na základe priebežných výsledkov testovania a deklarovanej pripravenosti všetkých strán projektu, Riadiaci výbor 4M MC potvrdil začiatok prevádzky prepojených trhov Českej republiky, Slovenska, Maďarska a Rumunska, hneď ako budú úspešne ukončené všetky zostávajúce testy. Riadiaci výbor zároveň vyslovuje poďakovanie všetkým účastníkom organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou za cennú spätnú väzbu poskytnutú v rámci účasti na národných seminároch organizovaných počas septembra vo všetkých štyroch krajinách, ktoré sú do projektu zapojené.

Z dôvodu štátneho sviatku vo Francúzsku, ktorý pripadá na pôvodne ohlásený deň spustenia projektu do prevádzky, nemožno zaistiť plnú dostupnosť podporného tímu EPEX SPOT (francúzsky poskytovateľ služieb pre operátorov trhu OKTE, HUPX a OPCOM) a tým nevyhnutnú plnú podporu pre spustenie projektu 4M MC. Na základe tejto skutočnosti Riadiaci výbor rozhodol, že cieľový dátum spustenia projektu 4M MC bude posunutý z 11. novembra na 19. novembra 2014 tak, aby bol zaistený spoľahlivý začiatok projektu 4M MC.

Intenzívne interné testovanie doteraz vykonané v rámci projektu neodhalilo žiadne zásadné problémy. V súčasnosti sú do testovania pozvaní taktiež účastníci organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou OTE, OKTE, HUPX a OPCOM. Testy sú organizované každý pracovný deň medzi 13. a 24. októbrom, v rámci ktorých si majú účastníci možnosť vyskúšať všetky dôležité charakteristiky spojené s obchodovaním na prepojenom česko-slovensko-maďarsko-rumunskom dennom trhu s elektrinou, spolu s testovaním tieňových aukcií organizovaných príslušným prevádzkovateľom prenosovej sústavy.

Spustenie Market Couplingu do prevádzky je podmienené úspešným ukončením testov, uzatvorením zmluvných rámcov a tiež konečným schválením národnými regulačnými úradmi.

Tlačová správa 14. október 2014

Text tlačového vyhlásenia vo formáte PDF

Share this post