Upozornenie na povinnosť predložiť úradu vyhodnotenie štandardov kvality.

Vyhodnotenie štandardov kvality a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách za rok 2013 sú regulované subjekty povinné v zmysle vyhlášok, ktorými sa ustanovujú štandardy kvality predložiť úradu do konca februára 2014.

Vyhodnotenie zasielajte písomne na adresu:

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
odbor regulácie kvality a analýz
Pavla Mudroňa 45
036 01  Martin

alebo elektronicky.

Formuláre na elektronické predkladanie sa nachádzajú v časti stránky Tlačivá a formuláre/Štandardy kvality.

Share this post