Spoločné vyhlásenie ÚRSO a ERÚ

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a Energetický regulační úřad oznamujú zámer týkajúci sa možností zabezpečenia (hedžingu) na hranici ponukových zón Českej republiky a Slovenskej republiky podľa NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2016/1719, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľo

Delegácia poradcov českej vlády na úrade (fotogaléria)

„Konkrétne fungujúce vzorce v praxi jednotnej regulácie sieťových odvetví na národnej úrovni v členských štátoch Európskej únie“, taká bola ústredná téma pracovnej návštevy poradcov Úradu vlády Českej republiky na úrade 28. marca 2017 v Bratislave.

Úrad na seminári v Kyjeve

Odborníci úradu sa 24.marca 2017 v Kyjeve zúčastnili reprezentatívneho semináru pod názvom: „Pripojovacie poplatky, kroky k zlepšeniu“.

Stránky

prof. Ing. ĽUBOMÍR JAHNÁTEK, CSc.
predseda úradu

 

Vedenie úradu

Často kladené otázky

Cenová kalkulačka

Informácie pre subjekty

 

Logo URSO