Úrad na seminári v Kyjeve

Odborníci úradu sa 24.marca 2017 v Kyjeve zúčastnili reprezentatívneho semináru pod názvom: „Pripojovacie poplatky, kroky k zlepšeniu“.

Úrad pripomína povinnosť oznámenia

Úrad upozorňuje výrobcov elektriny s právom na podporu, aby nezabudli na povinnosť ustanovenú v § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. a oznámili úradu a zároveň aj prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy uplatnenie podpory podľa § 3 ods. 1 písm.

Informácia o cenových rozhodnutiach v elektrine

Úrad oznamuje, že dnes 9.marca 2017 ukončil vydávanie cenových rozhodnutí pre všetkých rozhodujúcich dodávateľov elektriny na Slovensku, vrátane tradičných aj malých.„Cenové rozhodnutia teda už majú dodávatelia, ktorí dodávajú elektrinu pre vyše 99% slovenských domácností,“

Stránky