ÚRSO bude pomáhať regulačnému úradu na Ukrajine

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zvíťazil v európskej súťaži o realizáciu projektu „Podpora národného regulačného orgánu pre energetiku a verejné služby (NEURC) v procese reformy trhu s elektrinou na Ukrajine.“

Workshop k implementácii REMIT

V rámci spustenia registrácie účastníkov trhu vo vnútroštátnom registri národného regulačného orgánu organizuje OKTE, a.s., v spolupráci s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), workshop pre účastníkov trhu k postupom a možnostiam plnenia povinností, ktoré ukladá a v

Stránky

prof. Ing. ĽUBOMÍR JAHNÁTEK, CSc.
predseda úradu

 

Vedenie úradu

Často kladené otázky

Cenová kalkulačka

Informácie pre subjekty

 

Logo URSO