Predseda ÚRSO odvolal riaditeľov odborov

Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík odvolal z funkcie všetkých riaditeľov odborov ÚRSO. „Moje rozhodnutie platí k 31.marcu 2016. Dôvodom je zmena organizačnej štruktúry úradu,“ povedal Jozef Holjenčík.

Návrhy na zmenu sekundárnej legislatívy

V súvislosti s prijatím novej Regulačnej politiky na roky 2017 – 2021 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví oslovil účastníkov trhu s výzvou na zaslanie návrhov na zmenu sekundárnej legislatívy úradu na rok 2017.

Stránky