Ban960x420_prasiatko.jpg
Máte záujem nájsť si najvýhodnejšieho dodávateľa energií?
Zdroj foto: North Eastern Group Realty

Tlačová správa

Predseda úradu Jozef Holjenčík dnes po rokovaní Regulačnej rady doručí prezidentovi SR abdikačný list.

Usmernenie pre odberateľov a dodávateľov elektriny

V krátkej dobe nadobudne účinnosť nová vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike (ďalej len „nová cenová vyhláška“) vyhlásením v Zbierke

Demagógia poslanca Matoviča

Úrad zdôrazňuje, že nedovoľuje nárast povolených výnosov z regulovaných činností jednotlivým prevádzkovateľom distribučných sústav.

Ukončenie cenového konania

Úrad dnes ukončil cenové konanie, ktorým sa odstráni diskriminácia niektorých odberateľov. Implementáciou štandardne používaného pomeru fixnej a variabilnej zložky za distribúciu, chce úrad dosiahnuť efektívne využívanie distribučnej sústavy.

Stránky

prof. Ing. ĽUBOMÍR JAHNÁTEK, CSc.
predseda úradu

 

Vedenie úradu

Často kladené otázky

Cenová kalkulačka

Informácie pre subjekty

 

Logo URSO