Úrad chráni práva odberateľov

Ak ste sa stretli  s problémom pri vyúčtovaní, zmene dodávateľa, podpise zmluvy s novým dodávateľom či s problémom pri mesačných zálohových platbách, v rámci inštitútu ochrany odberateľa Vám vie pomocnú ruku poskytnúť Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Určenie hodnoty RAB vo vodárenstve

Metodické usmernenia na určenie hodnoty RAB vo vodárenstve – to bola hlavná téma rokovania generálnych riaditeľov vodárenských spoločností na Slovensku, členov Asociácie vodárenských spoločností (AVS) a predsedu úradu Jozefa Holjenčíka, ktoré sa 24.10.2016 uskutočnilo na pôd

Stránky