Vyhlásené výberové konania, podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sú zverejnené v registri výberových konaní, dostupnom na:

Ústredný portál verejnej správy

 

Voľné pracovné pozície, podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:

Momentálne nie je žiadna ponuka