Aktuálne súťaže:Oznamy podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

 • 18.02.2014 - Verejný obstarávateľ v súlade so zákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní zadá podlimitnú zákazku, predmetom ktorej bude Dodávka kancelárskych potrieb.
   
 • 04.12.2013 - Verejný obstarávateľ v súlade so zákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní zadá podlimitnú zákazku, predmetom ktorej bude Prenájom sály za účelom uskutočnenia konferencie zamestnancov ÚRSO.
   
 • 05.12.2013 - Verejný obstarávateľ v súlade so zákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní zadá podlimitnú zákazku, predmetom ktorej bude Dodávka mobilných klimatizačných jednotiek a profilaktika..
   
 • 22.11.2013 - Verejný obstarávateľ v súlade so zákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní zadá podlimitnú zákazku, predmetom ktorej bude Dodávka kopírovacej techniky.
   
 • 15.11.2013 - Verejný obstarávateľ v súlade so zákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní zadá podlimitnú zákazku, predmetom ktorej bude Správa bezpečnostných nastavení siete a antivírová ochrana pošty.
   
 • 27.09.2013 - Verejný obstarávateľ v súlade so zákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom obstrávaní zadá podlimitnú zákazku, predmetom ktorej bude Dodávka osobných automobilov
   
 • 16.08.2013 - Verejný obstarávateľ v súlade so zákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom obstrávaní zadá podlimitnú zákazku, predmetom ktorej budú práce Rekonštrukcia terasy.
   
 • 16.08.2013 - Verejný obstarávateľ v súlade so zákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom obstrávaní zadá podlimitnú zákazku, predmetom ktorej bude Upratovanie priestorov URSO Bratislava.
   
 • 04.07.2013 - Verejný obstarávateľ v súlade so zákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom obstrávaní zadá podlimitnú zákazku, predmetom ktorej bude Poskytovanie právnych služieb.

 


Správy o zákazkách podľa § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov