Mesto Martin sa 8. septembra 2016 stalo ozajstným centrom energetiky v strednej Európe.  To všetko vďaka konferencii s názvom  „Regulácia na prahu nového obdobia - míľniky a perspektívy“, ktorú v priestoroch Slovenského komorného divadla v Martine zorganizoval  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Hovorí sa, že všetko je o ľuďoch a v prípade tejto mimoriadnej konferencie sa to opäť potvrdilo. K tomu, že sa niesla v slávnostnom duchu a mala veľmi reprezentívnu atmosféru rozhodujúcou mierou prispeli pozvaní hostia a ich osobné a odborné príspevky. Svoje prezentácie predstavili okrem predsedu úradu Jozefa Holjenčíka, napríklad Ján Petrovič z ministerstva hospodárstva,  bývalý podpredseda ÚRSO Ján Klepáč,  prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Tomáš Malatinský, Ivan Noveský z ERU, Michal Miko  z ACER, prezident ERO Maciej Bando,  podpredseda HUE Attila Nyikos,  prezident AERS Ljubo Macic,  komisár NEURC Volodymyr Ievdokimov, člen predstavenstva Západoslovenská distribučná Marián Kapec, predseda predstavenstva SPP-D,a.s. František Čupr, generálny riaditeľ eustream a.s. Rastislav Ňukovič, generálny sekretár SZVT Stanislav Janiš, či na tému spolupráca akademickej obce s úradom vystúpil prof. František Janíček. Okrem hostí zo Slovenska sme  na konferencii privítali aj odborníkov zo zahraničia, konkrétne z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Ukrajiny, Gruzínska a Srbska, celkovo vyše dvesto hostí!
    Jednotlivé prezentácie expertov boli zamerané na súčasnosť a perspektívy regulácie  
na Slovensku a v Európe, míľniky v činnosti úradu a súčasný stav regulácie, ďalej na cenovú reguláciu, jej potrebu a limity, trendy, priority a ciele podľa novej regulačnej politiky, spoluprácu krajín V4 a ciele a úlohy ACER.  Odborné príspevky sa týkali aj tém ako  Energetická únia a nevyhnutnosť medzinárodnej spolupráce, úlohy a postavenie národných regulátorov  v kontexte Európskej únie, boj proti energetickej chudobe, či investičné príležitosti so zreteľom na plánované  plynárenské projekty Nord Stream 2 a BACI.
   Na konferencii pochopiteľne rezonovali aj mimoriadne úspešné twinningové projekty úradu v Azerbajdžane, v Srbsku a aktuálne na Ukrajine, ktorými ÚRSO výborne reprezentuje Slovensko v zahraničí. Súčasťou martinskej konferencie bolo aj stretnutie partnerských regulačných úradov z krajín V4, na ktorom sa okrem iného dohodol spoločný postup pri  plynovom prepojení Sever-Juh s Poľskom a riešili sa otázky medzinárodnej spolupráce a pomoci partnerskému úradu z Ukrajiny.  Úrad navyše v rámci konferencie zorganizoval brífing, ktorý sa tešil veľkému záujmu zástupcov médií. Predseda úradu na ňom novinárov okrem iného informoval  o výsledkoch hĺbkovej kontroly majetku distribučných spoločností (RAB), ktorú zorganizoval a riadil práve úrad a ktorá nemá svojím rozsahom obdobu nielen v histórii Slovenska, ale celej Európskej únie.
    
„Som nesmierne rád, že na našu konferenciu v Martine prijalo pozvanie také množstvo odborníkov z oblasti energetiky. Ich odozvy a mimoriadna spokojnosť svedčia o tom, že naše veľké úsilie pri organizácii tohto podujatia sa skutočne vyplatilo,“ povedal po skončení konferencie predseda úradu Jozef Holjenčík a dodal: „Odborné príspevky a diskusie, ako aj skvelý kultúrny program, či obyčajné ľudské stretnutia partnerov a priateľov, ktoré som si mohol na konferencii vypočuť a osobne zažiť len potvrdzujú, že úrad má za sebou množstvo výbornej práce a celkovo môže byť na svoju pätnásťročnú existeniu skutočne hrdý. Zároveň je to aj dobrá správa pre všetkých obyvateľov Slovenska, pre ktorých je férová regulácia cien energií bytostne dôležitá.“