Formuláre príloh podľa Vyhlášky č. 219/2011 Z.z.

zo 6. júla, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej eneregtike, na ktorých regulovaný subjekt predkladá návrh ceny tepla na rok 2013

Formuláre vo formáte Excel 97-2003

Formuláre vo formáte OpenDocument