CEREMP

CEREMP (Central European Register for Market Participants) je centralizovaný európsky register účastníkov veľkoobchodného trhu s energiou, ktorý obsahuje údaje z národných registrov vytvorených a spravovaných národnými regulačnými orgánmi.

ÚRSO v zmysle článku 9 odsek 2 nariadenia EÚ č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiami (ďalej len „REMIT“) dňa 17. marca 2015 zriadil, pre účely registrácie účastníkov trhu v zmysle článku 9 odsek 1 REMIT, CEREMP v Slovenskej republike.

Odkaz na národný register CEREMP, kde si môžete zriadiť svoj užívateľský účet..

 

Dokumenty k registrácii účastníkov trhu

Podrobnosti o spôsobe registrácie vám poskytne tento Užívateľský manuál pre registráciu účastníkov veľkoobchodného trhu s energiou v Slovenskej republike (pdf). Pri registrácii postupujte, prosím, podľa manuálu. Pokiaľ narazíte pri registrácii na problémy, neváhajte nás kontaktovať na: remit@urso.gov.sk.

Dokumenty ACER k registrácii

Európsky register už zaregistrovaných účastníkov trhu podľa jednotlivých krajín.