Prijatie Vykonávacieho nariadenia Európskou komisiou a ich zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ

Dňa 17. decembra 2014 Európska komisia oficiálne prijala Vykonávacie nariadenie k Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (REMIT). Po zverejnení Vykonávacieho nariadenia v Úradnom vestíku Európskej únie dňa 18. decembra 2014 nasleduje 20-dňová lehota účinnosti, od ktorej sa odvíja termín na začatie zberu údajov od účastníkov trhu a vykonávania monitorovania ACER a národnými regulačnými úradmi. Oficiálnu tlačovú správu (pdf) nájdete na webovej stránke ACER.

[18.12.2014]