Kontakty

Vaše otázky a podania týkajúce sa REMIT zasielajte na: remit@urso.gov.sk

Užitočné odkazy

Užitočné odkazy na iné webové sídla týkajúce sa REMIT:

Agentúra pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER)

ACER sekcia REMIT
obsahuje legislatívu a dokumenty ACER k REMIT a všetky potrebné informácie pre účastníkov trhu

ACER REMIT Portál
centrálne miesto pre vstup do informačného systému a aplikácií ARIS pre účastníkov trhu a zainteresované strany

 
Registrované reportovacie miesta (RRM) v SR

OKTE, a.s.

Solien, s.r.o.