Informácie podľa zákona č. 250/2012 Z. z. (ZoR)

Informácie podľa zákona č. 251/2012 Z. z. (ZoE)

 • Zoznam priamych vedení (§ 13 ods. 4 ZoE)
 • Zrušené povolenia na dodávku elektriny alebo plynu (§ 18 ods. 10 ZoE)
 • Oznámenie o začatí výberového konania na nové elektroenergetické zariadenia (§ 25 ods. 5 ZoE)
  Informácia sa zverejňuje v Obchodnom vestníku, pričom doteraz nedošlo k výberovému konaniu na nové elektroenergetické zariadenia.
 • Informácia o návrhu rozhodnutia o schválení zmluvy o financovaní investícií do prepravnej siete treťou osobou (§ 63 ods. 5 ZoE)
  Návrh zmluvy o financovaní investícií do prepravnej siete treťou osobou nebol úradu predložený.
 • Rozhodnutie úradu a stanovisko Ministerstva hospodárstva SR o výnimke z povinnosti zabezpečiť oddelenie prevádzkovateľa prepravnej siete (§ 75 ods. 6 ZoE)
  Uvedené rozhodnutie úradu a stanovisko Ministerstva hospodárstva SR neboli vydané.

Informácie podľa zákona č. 309/2009 Z. z. (ZoOZE)