Otvorenie verejnej konzultácie k návrhu PPS regiónu výpočtu kapacít Core na Regionálny dizajn výpočtu kapacity na základe fyzických tokov pre denný a vnútrodenný trh

Dňa 30. júna 2017 bola na konzultačnom portáli ENTSO-E otvorená verejná konzultácia k návrhu PPS regiónu výpočtu kapacít Core na metodiky výpočtu kapacity na základe fyzických tokov pre denný a vnútrodenný trh. Súvisiace dokumenty môžete nájsť tu:

pre denný trh: https://consultations.entsoe.eu/markets/core-da-ccm
pre vnútrodenný trh: https://consultations.entsoe.eu/markets/core-id-ccm

Oznámenie o začatí verejnej konzultácie SEPS, a. s.

(pozn: Verejná konzultácia bola ukončená 14.7.2017)

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 2016/631 zo 14. apríla 2016, ktorým sa ustanovuje sieťový predpis pre požiadavky na pripojenie výrobcov elektriny do elektrizačnej sústavy, oznamuje, že dňa 15. 6. 2017 spúšťa verejnú konzultáciu k návrhu výkonových limitov pre stanovenie kategórií jednotiek na výrobu elektrickej energie. Verejná konzultácia bude prebiehať na webovej stránke spoločnosti SEPS, a. s.

 

Oznámenie o začatí verejnej konzultácie eustream, a.s.

Prevádzkovateľ prepravnej siete eustream, a.s. zahájil konzultáciu v zmysle článku 26 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/460 zo 16. marca 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o harmonizovaných štruktúrach taríf za prepravu plynu. Konzultácia potrvá do 6.1.2019. Konzultácia je zverejnená pod nasledovným odkazom na webové sídlo spoločnosti eustream, a.s.:

https://www.eustream.sk/sk_prepravna-siet/sk_dalsie-informacie/sk_informacie-tykajuce-sa-tarif/sk_dokument-zaverecnej-konzultacie