Zverejnenie údajov podľa § 9 ods. 5 zákona 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 9 ods. 5 zákona 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že podiel výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie za kalendárny rok 2014 bol na:

 • celkovej výrobe elektriny 20,95 %.
 • celkovej spotrebe elektriny 20,14 %

Podiel výroby za rok 2013 bol:

 • celkovej výrobe elektriny 20,41 %.
 • celkovej spotrebe elektriny 20,35 %.

Podiel výroby za rok 2012 bol:

 • celkovej výrobe elektriny 18,92 %.
 • celkovej spotrebe elektriny 18,66 %.

Podiel výroby za rok 2011 bol:

 • celkovej výrobe elektriny 16,59 %.
 • celkovej spotrebe elektriny 16,17 %.

Podiel výroby za rok 2010 bol:

 • celkovej výrobe elektriny 20,23 %.
 • celkovej spotrebe elektriny 19,50 %.

Podiel výroby za rok 2009 bol:

 • celkovej výrobe elektriny 18,29 %.
 • celkovej spotrebe elektriny 17,42 %.

Zoznam výrobcov s doplatkom za rok 2014 (PDF, 2567kB)

Zoznam výrobcov s doplatkom za rok 2013 (PDF, 2247kB)

Zoznam výrobcov s doplatkom za rok 2012 (PDF, 2247kB)