Upozornenie k predkladaniu údajov o evidenicií zraniteľných odberateľov elektriny a plynu

Kópie tabuliek č. 1 a 2 podľa metodického usmernenia č. 02/12/2013 [pdf - 63kB] o evidenicií zraniteľných odberateľov elektriny a plynu, regulovaný subjekt predloží do 31.01.2015 za predchádzajúci kalendárny rok:

  • elektronicky na e-mailovú adresu: osa@urso.gov.sk, alebo
  • písomne na adresu : Odbor regulácie kvality a analýz, P. Mudroňa 45, 036 01 Martin.

 

Tabuľky č.1 a 2:

Share this post