Upozornenie k povinnosti predložiť vyhodnotenie štandardov kvality

V zmysle § 22 ods. 4 písm. f) a h) zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov sú regulované subjekty povinné predložiť vyhodnotenie štandardov kvality vrátane prehľadu o vyplatených kompenzačných platbách za predchádzajúci kalendárny rok v termíne najneskôr do 28. 2. 2015. Konkrétnejšie informácie sú uvedené v časti stránky Tlačivá a formuláre/Štandardy kvality.

 

Share this post