Prezident republiky vymenoval dvoch členov Regulačnej rady

Prezident Slovenskej republiky, Andrej Kiska, 11.6.2015 vymenoval dvoch členov Regulačnej rady, strategického a koncepčného orgánu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Svoje dekréty prebrali z rúk prezidenta republiky Ján Hijj a Milan Krajčovič.

Opätovné vymenovanie oboch členov prezidentom Slovenskej republiky na návrh Národnej rady SR a vlády Slovenskej republiky svedčí o kvalite ich doterajšej práce v oblasti štátnej regulácie v sektore energetiky. Dňom vymenovania im začína plynúť nové šesť ročné funkčné obdobie.

Tlačová správa
11. jún 2015

Share this post