Predseda ÚRSO na zasadnutí vlády Slovenskej republiky 4.3.2015

Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, Jozef Holjenčík, sa zúčastnil na zasadnutí vlády Slovenskej republiky, ktoré sa okrem iného zaoberalo aj otázkou formovania európskej energetickej únie. V tejto súvislosti informoval vládu o možných úskaliach projektu, ktoré by mohli vyvolať nečakané dopady na energetiku Slovenska a negatívne ovplyvniť výrobu a spotrebu elektriny pre priemyselných odberateľov a domácnosti.

Share this post