Prezentácie zo seminára ÚRSO na medzinárodnom veľtrhu ELO SYS v Trenčíne

V dňoch 13. – 16. októbra 2015 sa v Expo Centre v Trenčíne uskutočnil 21. medzinárodný veľtrh elektrotechniky, energetiky, elektroniky, automatizácie, osvetlenia a telekomunikácií ELOSYS.

V rámci sprievodného programu zorganizoval Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pracovný seminár „Cenová regulácia v energetike – fámy, realita, budúcnosť“, ktorého cieľom bolo oboznámiť záujemcov s jeho činnosťou a poskytnúť im aspoň rámcový pohľad na proces vykonávania cenovej regulácie v energetike.

Seminár možno hodnotiť ako úspešný a preto je úrad v súlade s pravidlom transparentnosti jeho postupov pripravený podľa záujmu verejnosti podať aj hlbšie vysvetlenia a podrobnejšie údaje a informácie.

Share this post