Ban960x420_prasiatko.jpg
Máte záujem nájsť si najvýhodnejšieho dodávateľa energií?
Zdroj foto: North Eastern Group Realty

Spoločné vyhlásenie ÚRSO, ERÚ, HEA a URE

Energetickí regulátori Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska ľutujú,  že nedávno oznámená dohoda o riadení preťaženia medzi regulátormi Nemecka a Rakúska nie je v súlade s technickými limitmi prepojenej prenosovej sústavy, ani nespĺňa procesné štandardy vyžadované legislatívou EÚ.

Úspešná konferencia na Kube

V dňoch 22. až 25. mája 2017 sa zástupcovia úradu zúčastnili mimoriadnej kubánsko-slovenskej  energetickej konferencie v Havane. Ich prezentácie mali široký ohlas, spolupráca bude pokračovať.    

Eurostat o cenách energií pre slovenské domácnosti

Napriek rôznym povinným poplatkom (napríklad podpora OZE), ktoré iné krajiny EÚ nemajú vždy zarátané v koncových cenách energií, slovenské domácnosti aj tak platia za elektrickú energiu výrazne menej ako je priemer v EÚ, menej platia aj za plyn.

Spoločné vyhlásenie ÚRSO a ERÚ

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a Energetický regulační úřad oznamujú zámer týkajúci sa možností zabezpečenia (hedžingu) na hranici ponukových zón Českej republiky a Slovenskej republiky podľa NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2016/1719, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľo

Stránky

prof. Ing. ĽUBOMÍR JAHNÁTEK, CSc.
predseda úradu

 

Vedenie úradu

Často kladené otázky

Cenová kalkulačka

Informácie pre subjekty

 

Logo URSO