Predseda ÚRSO odvolal riaditeľov odborov

Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík odvolal z funkcie všetkých riaditeľov odborov ÚRSO. „Moje rozhodnutie platí k 31.marcu 2016. Dôvodom je zmena organizačnej štruktúry úradu,“ povedal Jozef Holjenčík.

Návrhy na zmenu sekundárnej legislatívy

V súvislosti s prijatím novej Regulačnej politiky na roky 2017 – 2021 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví oslovil účastníkov trhu s výzvou na zaslanie návrhov na zmenu sekundárnej legislatívy úradu na rok 2017.

Stránky

prof. Ing. ĽUBOMÍR JAHNÁTEK, CSc.
predseda úradu

 

Vedenie úradu

Často kladené otázky

Cenová kalkulačka

Informácie pre subjekty

 

Logo URSO