Tlačová správa

Predseda úradu Jozef Holjenčík podáva ako súkromná osoba v súvislosti s nepravdivými tvrdeniami trestné oznámenie na Dennik N: „Dňa 3.2.2017 bol na webovej stránke www.dennikn.sk publikovaný článok, ktorého súčasťou bola aj nahrávka, n

Tlačová správa

Úrad po konzultácii s distribučnými spoločnosťami dnes úspešne ukončil proces vypracovania novej vyhlášky o cenovej regulácii v elektroenergetike.  Ešte dnes úrad vyhlášku odošle na stálu pracovnú komisiu Legislatívnej rady vlády SR.

Tlačová správa

Úrad dnes predsedovi vlády SR oznámil, že podobne ako v prípade elektroenergetiky aj pri vode vydá vyhlášku, ktorá upraví jej ceny na úroveň roku 2016.

Tlačová správa

Predseda úradu Jozef Holjenčík dnes po rokovaní Regulačnej rady doručí prezidentovi SR abdikačný list.

Usmernenie pre odberateľov a dodávateľov elektriny

V krátkej dobe nadobudne účinnosť nová vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike (ďalej len „nová cenová vyhláška“) vyhlásením v Zbierke

Stránky

prof. Ing. ĽUBOMÍR JAHNÁTEK, CSc.
predseda úradu

 

Vedenie úradu

Často kladené otázky

Cenová kalkulačka

Informácie pre subjekty

 

Logo URSO