Riešenie aktuálnych problémov

„Na základe diskusie, ktorá vznikla na rokovaní vlády SR a na ktorú bol pozvaný aj predseda úradu Jozef Holjenčík, sa úrad priklonil k názoru vlády SR s tým, že je potrebné zaoberať sa problémami súvisiacimi so zavedením nových taríf pre distribúciu elektriny a plynu pre nie

Úrad o „zdražovaní elektriny“

Úrad zdôrazňuje, že hystéria, ktorú najnovšie šíria médiá a niektorí predstavitelia samospráv ohľadom „zdražovania elektriny“ je úplne zbytočná a vychádza buď z absolútneho nepochopenia problematiky, alebo je účelová. Od 1.

Úrad vysvetľuje špekulácie o fixnej zložke

Úrad zdôrazňuje, že najnovšie špekulácie o zdražovaní fixnej zložky sú len manipulovaním verejnosti, ktoré odvádzajú pozornosť od podstatného faktu, že celkové priemerné náklady za dodávku plynu pre slovenské domácnosti klesnú o 2,6 %!

Koncepcia proti energetickej chudobe v pripomienkovom konaní

Úrad v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom financií SR a  Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR vypracoval na regulačné obdobie 2017 až 2021 koncepciu na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby.

Stránky

prof. Ing. ĽUBOMÍR JAHNÁTEK, CSc.
predseda úradu

 

Vedenie úradu

Často kladené otázky

Cenová kalkulačka

Informácie pre subjekty

 

Logo URSO