Riešenie aktuálnych problémov

„Na základe diskusie, ktorá vznikla na rokovaní vlády SR a na ktorú bol pozvaný aj predseda úradu Jozef Holjenčík, sa úrad priklonil k názoru vlády SR s tým, že je potrebné zaoberať sa problémami súvisiacimi so zavedením nových taríf pre distribúciu elektriny a plynu pre nie

Úrad o „zdražovaní elektriny“

Úrad zdôrazňuje, že hystéria, ktorú najnovšie šíria médiá a niektorí predstavitelia samospráv ohľadom „zdražovania elektriny“ je úplne zbytočná a vychádza buď z absolútneho nepochopenia problematiky, alebo je účelová. Od 1.

Úrad vysvetľuje špekulácie o fixnej zložke

Úrad zdôrazňuje, že najnovšie špekulácie o zdražovaní fixnej zložky sú len manipulovaním verejnosti, ktoré odvádzajú pozornosť od podstatného faktu, že celkové priemerné náklady za dodávku plynu pre slovenské domácnosti klesnú o 2,6 %!

Koncepcia proti energetickej chudobe v pripomienkovom konaní

Úrad v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom financií SR a  Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR vypracoval na regulačné obdobie 2017 až 2021 koncepciu na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby.

Stránky