Ban_predseda.jpg
Predseda úradu Andrej Juris sa ujal svojej funkcie. V najbližšom období sa chce sústrediť
na zabezpečenie férových cien energií, ochranu spotrebiteľov a rozvoj konkurencie.

Predseda úradu - Andrej Juris

Vláda SR dnes vymenovala Ing. Andreja Jurisa do funkcie predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Svojho mandátu sa ujme 9. júla 2020.

 

Prebiehajúca verejná konzultácia EK k plánovaným poplatkom REMIT

Európska komisia (EK) vypracovala, v súlade s článkom 32 nariadenia (EÚ) 2019/942 o agentúre ACER, návrh spôsobu stanovovania poplatkov súvisiacich s aktivitami na veľkoobchodných trhoch s energiou v zmysle nariadenia REMIT a spustila k návrhu verejnú konzultáciu pre účastníkov trhu.

Stránky